ابزار آلات

دسته بندی ابزار آلات شامل مجموعه‌ای از وسایل و ابزارهایی است که برای انجام کارهای مختلف در منزل، کارگاه، و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این دسته شامل ابزارهای دستی و برقی مانند دستگاه برش، پیچ گوشتی، جوشکاری، و… است. با استفاده از این ابزارها می‌توانید کارهای مختلفی را انجام داده و به راحتی پروژه‌های خود را انجام دهید.