ابزار غیر برقی

دسته بندی ابزار غیر برقی شامل ابزارهایی است که برای کارهای مختلف در خانه، محل کار و یا کارگاه های صنعتی استفاده می‌شوند. این دسته بندی شامل ابزارهای دستی مانند مته، پیچگوشتی، تیغه، قیچی و… می‌شود.

همچنین ابزارهای اندازه‌گیری مثل انواع خط کش، اندازه‌گیر، تراز و… نیز در این دسته بندی قرار می‌گیرند. این دسته بندی شامل ابزارهای ساده ولی مهمی است که در بسیاری از کارهای روزمره و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.